§ 1. FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

1. Svenska Rorschachföreningen är en ideell förening.

2.  Föreningens syfte är:

att främja intresset för personlighetsdiagnostik,

att anordna utbildning och fortbildning i personlighetsdiagnostik,

att stimulera till vidmakthållande och utveckling av medlemmarnas kompetens t ex genom anordnande av seminarier och studiedagar, samt förmedlande av handledning,

att följa och verka för metodutveckling och forskning inom kunskapsområdet,

att bevaka att projektiv/performancebaserad metod används på ett professionellt och etiskt godtagbart sätt,

att vara forum för utbyte av erfarenheter och synpunkter kring Rorschach, projektiv och performancebaserad metodik i ett vidare perspektiv.

VÄLKOMNA TILL ETT SEMINARIUM MED LOTTA SVENSSON OM

BOF – BARNORIENTERAD FAMILJETERAPI

 onsdag 1 juni kl. 18.30 – 20.00

Lokal: Åsögatan 148 Ring på porttelefon: Sahlberg Analys & Urval

Lotta Svensson är leg. psykolog och diplomerad BOF-terapeut.

BOF står för Barnorienterad Familjeterapi och är ett lekfullt sätt att arbeta med barn och deras familjer genom sandlådelek, dockor och lekmaterial med fokus på relation och samspel. Tejping är en metod där dockor, lekmaterial och tejp används som ett illustrativt komplement till samtal med såväl barn som vuxna. Metoderna är barnvänliga, kreativa och användbara vid bl. a utredning, behandling och handledning och används inom verksamheter som socialtjänst, psykiatri, habilitering och skola.

Lotta Svensson är under utbildning i pedagogisk psykologi och bedriver ett specialistarbete där BOF används i handledning med pedagoger, med syfte att öka mentaliserings- och reflektionsförmåga i mötet med elever.  

Entre: 100 kr som betalas in på föreningens plusgiro: 15 54 89-8 Glöm inte namn, eller på plats. Något enklare att äta kommer att finnas.

Anmälansenast 2016-05-29, bjorn.sahlberg@icloud.com

 

Kurs i personlighetsdiagnostik – ht 2016
Crisi Wartegg System 

Allmänt: Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om Wartegg-metoden enligt Crisi Wartegg System (CWS). Vidare är målet med kursen att ge fördjupade kunskaper i hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering.

Datum: Kursen kommer att inledas med två dagar i följd, torsdag-fredag 25-26 augusti 2016. Därefter kommer vi att ses fem fredagar under hösten 2016 och början av 2017: 23/9, 21/10, 18/11, 16/12 och 13/1. 

Tid: 8.30 – 16.30, 8,45 lektionstimmar per tillfälle. Sammanlagt 60 lektionstimmar. 

Plats: Åsögatan 148, röd buss 66 eller blå buss 3 från Slussen. T-bana Medborgarplatsen (7 min). 

Kursledare: Malin Holm, leg psykolog.  Åsögatan 148 116 42 STOCKHOLM, malin.holm@wartegg.se,
tel: 070-321 30 90 

Se kursplan  

Kurs i personlighetsdiagnostik – ht 2016 – Rorschach Performance Assessment System 

Allmänt: Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om Rorschach-metoden enligt Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) Vidare är målet med kursen att ge fördjupade kunskaper i hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering.

 

Datum: Kursen kommer att inledas med tre dagar i följd, onsdag-fredag 31/8 - 2/9 2016 (v. 35). Därefter kommer vi att ses fyra fredagar under hösten: 23/9, 21/10, 11/11, 2/12. Avslutande kursdag med muntlig examination sker fredagen 13/1 - 2017 (v. 2). Sammanlagt åtta dagar

Tid: 9.15 – 16.00, 8 lektionstimmar per tillfälle. Sammanlagt 64 lektionstimmar. 
Plats: Sjövillan, Gnesta strand som ligger två minuters promenad från tågstationen i Gnesta. Gnesta trafikeras både av SL (dvs pendeltåget till Stockholm Central) och SJ.

Kursledare: Cecilia Kallenberg, leg psykolog.  Vibydal 646 95 BJÖRNLUNDA, cecilia.kallenberg@telia.com, 
tel: 070-67 27 537

Se kursplan  

WORKING WITH SHAME IN PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT AND PSYCHOTHERAPY

Stephen E Finn kommer till Sverige i höst, 13-15 oktober, och ger en tre dagars kurs om att hantera SKAM i psykologisk utredning och psykoterapi. Denna kurs är ett enastående tillfälle att lära sig mer om skam och hur hjälpa patienter/klienter med denna.

Under kursen kommer Stephen gå föreläsa om aktuell forskning och teori om skam och innebörd av detta för kliniskt arbete. Videoklipp som illustrerar klientarbete med skam kommer att visas. Han kommer dessutom lära ut tre empiriskt baserade och effektiva interventioner för att hjälpa klienter med skam. Dessa interventioner är inte metodspecifika utan kan användas inom ramen för olika terapiriktningar och de är direkt kliniskt användbara.

Ansökan om ackreditering som specialistkurs är på väg att skickas in. Platsen för kursen är Uppsala. Varmt välkomna! Lena Lillieroth

mer om kursen

Seminariegrupper 2016

Tre seminariegrupper pågår - och träffas en till två heldagar per termin - för erfarna Rorschachtestare. Vi arbetar med olika kliniska protokoll och fördjupar oss i olika diagnostiska teman.

Förhoppningsvis kommer en "omskolningskurs" för Exner-användare som vill lära sig R-PAS starta inom kort. Hör av dej om du är intresserad!

Den som är intresserad av att delta i seminarier och utbildningar kan vända sig till Cecilia Kallenberg, leg. psykolog, samt Tomas Rosén, leg. psykolog.

Kontakt med psykologer som kan göra personlighetsbedömningar med Rorschach eller handleda kan också förmedlas.

Äldre Rorschach-litteratur till salu! Litteraturlista uppdaterad

Kostnad 20 kr/bok + porto/frakt För beställningar och förfrågningar - hör av dig till Cilla Kallenberg 

cecilia.kallenberg@rorschach.nu Svenska Rorschachföreningen