Styrelsen

björnBjörn Sahlberg, ordförande, bjorn.sahlberg@icloud.com

Jag är psykolog och psykoanalytiker. Handleder inom psykiatrin och är lärare såväl på den psykoanalytiska utbildningen som på S:t Lukas steg II utbildning i psykoterapi. Har arbetat med performance-baserade eller projektiva test sedan mitten av 90-talet, och då främst Rorschach och Wartegg testet. Främst har jag gjort urvalsbedömningar till högre chefstjänster både inom statlig och privat verksamhet. Jag använder även test vid kortare konsultationer.

 

Ann Källèn, kassör, ann.kallen@sll.se

Jag heter Ann Källén och är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Jag arbetar på Beroendecentrum inom Stockholms läns landsting, dels med psykoterapier och dels med psykologutredningar, både neuropsykologisk inriktning men även personbedömningar. I dessa utredningar använder jag mig ibland av Rorschach. Jag är även utbildad på Wartegg.

 

Malin Holm, hemsida, utbildning Wartegg CWS, malin.holm@sahra.se

Jag är leg psykolog och konsult. Jag arbetar idag med framförallt personbedömningar inom arbetslivet, men arbetade under 9 år med utredning av ungdomar i sluten psykiatri och ungdomsvård. Jag är Rorschach-utbildad men min specialitet är  Warteggs teckningstest som med genial enkelhet belyser många kvalitéer av både förmåga och personlighet. Via wartegginstitutet arbetar jag med  metodutveckling, utbildning och handledning i Wartegg.

Ett annat specialområde är npf och jag undervisar i förhörsmetod för poliser. Jag försöker vara en aktiv och tydlig deltagare inom den offentliga debatten inom båda dessa områden, så långt som jag förmår.

26

Cilla Kallenberg, Utbildning Rorschach R-PAS, cecilia.kallenberg@telia.com

Jag är leg psykolog och arbetar på konsultbasis; dels med psykologiska utredningar av ungdomar inom den särskilda ungdomsvården, dels med psykoterapier i den egna mottagningen och inom kriminalvården. Jag handleder inom social barn- och ungdomsvård och inom skola och jag undervisar återkommande på psykologutbildningen på Stockholms universitet sedan flera år. Jag ger även utbildningar i privat regi.

Jag har ett stort intresse för Rorschach och andra performancebaserade utredningsmetoder som Wartegg, CAT, TAT, ORT och olika teckningstest. Ett särskilt intresse finns för terapeutisk utredningsmetodik. Jag tycker att det viktigaste är användbarheten i våra metoder: dvs att våra testmetoder är användbara för att verkligen förstå och få kontakt med den vi möter i en utredningssituation.

UN
Ulrika Nygren, ulrika.nygren@leapcops.se

 

 

 


12031444_10153653157797640_8492256052317537094_o (2)
Lena Lillieroth, Utbildning ThA, AAP, llillieroth@gmail.com

 

 

 

Lotta Svensson, stud.repr., utbildning BOF, lotta.svensson@uppsala.se

Jag är leg. psykolog och arbetar inom skolan och bedriver också en egen verksamhet med bl a samtalsterapi, utbildning och utredning. Jag har erfarenhet av styrelsearbete inom Psifos (Psykologer i förskola och skola). Jag handleder psykologstudenter samt föreläser på Uppsala Universitet.

Jag är utbildad i Rorschach och medverkar f.n. i ett internationellt projekt för normering av metoden (R-PAS). Jag är också utbildad inom Ericamatoden och är diplomerad BOF-terapeut (Barnorienterad familjeterapi). Min orientering kring performance-baserade metoder rör främst barn och ungdomar, med lekmetoder som BOF och Ericametoden samt CAT/TAT, olika teckningstester och Rorschach kombinerat med annan testmetodik för ge en helhetsbild. Jag gör även utredning av vuxna samt bedriver psykologiskt arbete på engelska vid behov.

Jag utbildar och föreläser kring terapeutiska lekmetoder med barn och målar dockor för ändamålet: www.facebook.com/lottasbofdockor/

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail