Styrelsen

björnBjörn Sahlberg, ordförande, bjorn.sahlberg@icloud.com

 

 

 

 

Ann Källèn, kassör, ann.kallen@sll.se

 

 

 

Malin Holm, hemsida, utbildning Wartegg CWS, malin.holm@sahra.se

Jag är leg psykolog sedan 1996 och en inbiten personbedömare med eget företag inom personbedömning, men också metodutveckling, utbildning och handledning inom personbedömning/personlighetspsykologi. Jag är framför allt verksam inom arbetslivets psykologi, men arbetade under 9 år med utredning av ungdomar i sluten psykiatri och ungdomsvård, och har en liten fot kvar i den världen som konsult. Jag är Rorschach-utbildad och alltid fascinerad av verktygets potential. Min specialitet är dock Warteggs teckningstest som med genial enkelhet belyser väldigt många kvalitéer av både förmåga och personlighet, och där utvärderingsforskningen också håller på och tar fart med lovande resultat. Jag har barn med AST vilket naturligtvis ökat mitt intresse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom detta undervisar jag också en del, bland annat förhörsmetodik för poliser.  Jag försöker vara en aktiv och tydlig deltagare inom den offentliga debatten inom alla dessa områden, så långt som jag förmår.

26

Cilla Kallenberg, Utbildning Rorschach R-PAS, cecilia.kallenberg@telia.com

Jag är leg psykolog och arbetar på konsultbasis; dels med psykologiska utredningar av ungdomar inom den särskilda ungdomsvården, dels med psykoterapier i den egna mottagningen och inom kriminalvården. Jag handleder inom social barn- och ungdomsvård och inom skola och jag undervisar återkommande på psykologutbildningen på Stockholms universitet sedan flera år. Jag ger även utbildningar i privat regi.

Jag har ett stort intresse för Rorschach och andra performancebaserade utredningsmetoder som Wartegg, CAT, TAT, ORT och olika teckningstest. Ett särskilt intresse finns för terapeutisk utredningsmetodik. Jag tycker att det viktigaste är användbarheten i våra metoder: dvs att våra testmetoder är användbara för att verkligen förstå och få kontakt med den vi möter i en utredningssituation.

UN
Ulrika Nygren, ulrika.nygren@leapcops.se

 

 

 


12031444_10153653157797640_8492256052317537094_o (2)
Lena Lillieroth, Utbildning ThA, AAP, llillieroth@gmail.com

 

 

 

Lotta Svensson, stud.repr., utbildning BOF, lotta.svensson@uppsala.se

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail