BOF – Barnorienterad familjeterapi och tejping

med leg. psykolog Lotta Svensson, i samarbete med Ericastiftelsen

Barnorienterad Familjeterapi (BOF) är ett lekfullt sätt att arbeta med barn och deras familjer genom sandlådelek, dockor och lekmaterial med fokus på relation och samspel. Tejping är en metod där dockor, lekmaterial och tejp används som ett illustrativt komplement till samtal med såväl barn som vuxna. Metoderna är barnvänliga, kreativa och användbara vid bl a utredning, behandling och handledning och används inom verksamheter som socialtjänst, psykiatri, habilitering och skola.

Under heldagsseminariet kommer vi att gå igenom hur man kan använda BOF i psykologisk utredning av barn. Med en strukturerad lekmetod kan vi få en bild av barnets känslomässiga och kognitiva status, utvecklingsnivå och samspelsförmåga. Vi kommer också att se exempel på hur man kan använda Tejping som komplement till samtal kring specifika konkreta situationer, men även hur man kan arbeta terapeutiskt med bl a självbild och trauma utifrån narrativ teori.
Lotta Svensson är leg psykolog och diplomerad BOF-terapeut och arbetar som skolpsykolog i Uppsala. Hon bedriver för närvarande ett specialistarbete inom ramen för specialistutbildningen där BOF används i handledning med pedagoger, med syfte att öka mentaliserings- och reflektionsförmåga i mötet med elever.

Datum: Fredag 21/4 2017

Tid: 9-16

Plats: Seminarierummet, Ericastiftelsen Odengatan 9, Stockholm

Kostnad: 800:- plus moms 200:- = 1.000:- (För medlemmar i Svenska Rorschachföreningen är seminariet rabatterat med 100:- dvs 700:- plus moms 175:- = 875:-)

Seminariet är öppet för psykologer/psykoterapeuter/specialpedagoger samt psykologstudenter på terminerna 6-10.

Anmälan till lotta.svensson@uppsala.se senast 1/4. Inbetalning görs mot faktura. Var vänlig att uppge fakturauppgifter i anmälan!

Välkomna!

InbjudanBOFseminarium – vt17

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail