Crisi Wartegg System – Utbildning i personlighetsdiagnostik, Stockholm 2018-2019

Målet med utbildningen är att nå en god kunskap i CWS; administrering, poängbedömning och utvärdering. I slutet av utbildningen kommer deltagarna att kunna administrera, poängbedöma, och tolka warteggtestet enligt CWS.

Vidare är målet också fördjupade kunskaper i personlighetsbedömning och diagnostik, där testdata värderas gentemot andra test för att tillsammans skapa en fördjupad bild av både förmåga och dynamik, samt skriva utlåtanden baserade på metoden.

Ett viktigt lärandemål är förmågan att integrera testdata ifrån CWS med testdata ifrån andra typer av psykologiska test och att kunna hantera och resonera omkring konvergens och divergens mellan olika typer av testresultat, som uttryck för graden av integration i personligheten, mot bakgrund av neuropsykologisk och psykodynamisk personlighetsteori.

Plats: Stockholm
Datum:  2018 –  6-7 september, 12 oktober, 9 november och 7 december
2019 – 11 januari och 8 februari
Tid: heldagar (8.30-16.30)

Läs mer: IIW-CWS-specialistutbildning 2018-2019

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail